De karakteristieken

De karakteristieken

Eigenschappen:

 • bij productie en verbruik geen schadelijke emissies;
 • productie, opslag, vervoer en verbruik onder atmosferische omstandigheden;
 • vrijgave van waterstof in een exotherme reactie op afroep binnen seconden;
 • vrijgave-efficiëntie 98% van het theoretisch haalbare;
 • gelijke vrijgave uit natriumboorhydride en uit water;
 • de reststoffen na recycling weer herbruikbaar;
 • aanmerkelijk hogere energie-efficiëntie dan enig ander schoon alternatief;
 • in droge vorm, als slurry of als vloeistof op te slaan en te vervoeren;
 • veilig: geen ontploffingsgevaar en niet brandbaar;
 • geen toxische uitstoot of reststoffen;
 • goedkoop te produceren;
 • onbeperkt inzetbaar en onbegrensde toepassingsmogelijkheden.

 

Enkele toepassingsmogelijkheden:

 • opwekking van elektrische energie met een brandstofcel;
 • opwekking van warmte met een katalysator;
 • commercieel aanvaardbare grootschalige opslag van elektrische energie;
 • economisch en ecologisch preferent alternatief voor fossiele brandstoffen;
 • goedkope productie van waterstof;
 • elektriciteit- en warmtevoorziening zonder de noodzaak van een netwerk;
 • vervanging van ontploffingsmotoren door elektrische aandrijvingen;
 • vervanging van hydraulische systemen door elektrische systemen;
 • geluidloze elektrische energie opwekking in plaats van generatoren;
 • met toepassing van Wu/Arhus op waterstof gestookte energiecentrales;
 • Et cetera

 

H2Fuel is aanwendbaar in o.a. de automotive, de lucht- en scheepvaart, energieopslag, energievervoer, zware industrie, groot- en kleinschalige energie- en warmtevoorzieningen, energie in stiltegebieden, etc. met alle daaraan verbonden ecologische en economische voordelen.

 

 

Aanvullende voordelen H2Fuel:

 • distributienetwerk van fossiele brandstoffen wereldwijd beschikbaar;
 • wereldwijd te produceren, op te slaan, te vervoeren en te distribueren;
 • alle benodigde grondstoffen zijn commercieel ruim voorradig;
 • door aanwezig distributienetwerk snel te implementeren in de maatschappij;
 • door volume, gewicht en atmosferische omstandigheden lage transportkosten;
 • de doelstellingen van Parijs kunnen nu (versneld) gehaald worden;
 • commercieel zeer aantrekkelijk;
 • onafhankelijke energievoorziening voor landen zonder eigen energiebronnen;
 • geen afhankelijkheid meer van fossiele brandstoffen.


Home » Background » De karakteristieken

1