Productie en prijsberekening

Productie en prijsberekening

Productie en prijsberekening

Bij de kostprijsberekeningen wordt alleen rekening gehouden met grondstoffen en energie alsmede de transportkosten. Afschrijvingen van investeringen, kosten van bedrijfsvoering en te realiseren winst zijn buiten beschouwing gelaten.

 

Bij de kostprijsberekeningen is steeds uitgegaan van 0,5 kg H2: dit betekent dat deze prijs gelijk is aan 1 kg H2 voor de verbruiker (Reactie = 4H uit NaBH4 en 4H uit UPW = 8H).

 

Er is al gebleken dat de prijs van de energie van grote invloed is op de eindprijs.

 

Daarom is er bij de kostprijsberekeningen uitgegaan van 2 situaties:

 

  1. Ingekochte aanvullende energie (Annex 4.1).
  2. Aanvullende duurzame energie verkregen uit eigen installaties (Annex 4.1).

 

Daarnaast zijn deze vergeleken met het proces aangegeven door Dr. Wu in patent WO 2004/101431 A2 wat een verdere energiebesparing kan opleveren (Annex 4.2).

 

Verder is de kostprijs van de waterstof welke uit de reactie vrijkomt en welke opgeslagen was in de NaBH4 volledig toegerekend aan de uitgaande energie (de externe synthese en de fuel cell) en de kostprijs van de waterstof welke vrijkomt uit het UPW toegerekend aan het interne proces (interne synthese en energiesynthese).

 

Hiervoor zijn de voornaamste redenen:

 

  1. De kostprijs van NaBH4 = X en de kostprijs van UPW = te verwaarlozen of 0.
  2. De kostprijs van de externe synthese wordt in de reactie bij de verbruiker nog eens gehalveerd (0,5 kg uit NaBH4 en 0,5 kg uit UPW = 1 kg).

 

De overall berekening sluit aan bij de optelsom van de onderdelen.

 

Schermafbeelding 2016-11-06 om 11.09.50

 

 

Productie en prijsberekening inclusief optimalisatie Wu/Arhus.  

 

Schermafbeelding 2016-11-06 om 11.10.01Home » Background » Productie en prijsberekening

1